سید علی معین السادات

مدرس ساز های کوبه ای

آغاز فعالیت هنری از سال ۸۱ 
شروع کار با استاد بهمن رجبی کسب گواهینامه پایان دوره و صلاحیت تدریس کتاب های ایشان به قلم ایشان
و در ادامه از محضر استاد فربد یداللهی استفاده کرده وکسب سرتیفیکیت پایان دوره و صلاحیت تدریس کتاب ایشان از طرف آکادمی ریتم صلح به مدریت استاد فربد یداللهی
کسب مقام برگزیده در جشنواره موسیقی استان مرکزی در سال ۸۶ وهمکاری با گروههای مختلف در اراک و تهران