امیرحسین عزتی فر

مدرس پیانو

مدرس پیانو
روزهای حضور: سه شنبه


امیرحسین عزتی 
متولد سال 1987

🎼🎹نوازندگی پیانو را از 12 سالگی شروع کرد و پس از گذراندن دوره های مقدماتی و ابتدایی نزد اساتید مختلفی، نوازندگی حرفه ای و دروس تئوری موسیقی را در محضر اساتید برجسته ای چون: 
استاد شیرزاد لشگری، شهرام خوش صفت و مسترپیانیست امیر خورشیدوش آموخت .

🎼🎹از سوابق مهم او میتوان به چندین سال تدریس متد (beyer) بطور خصوصی و پرورش نوازندگان حرفه ای و خلاق، و نوآوری های خاص خود در زمینه تدریس به کودکان و ترکیب نوازندگی با مدیتیشن و همچنین سابقه نوازندگی در هتل پنج ستاره، که در سال گذشته مقارن با جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بود اشاره کرد . 
🎼🎹ضمنا ایشان بطور غیر مستقیم محضر اساتید برجسته ای همچون؛ استاد فرمان بهبود، پرفسور تامارا دولیدزه، پروفسور تنگیز شاولو خاشویلی، پرفسور گرهارد گرتشلگر(استاد کنسرواتوار وین) و آلوارو سندویا پیانیست مشهور لهستانی را درک کرده، چرا که استاد پیانیست ایشان امیر خورشیدوش، تمامی سطوح عالی نوازندگی و مسترکلاس خود را نزد اساتید نام برده گذرانده اند.
در مقطع کنونی نیز کتابی را در خصوص با مکاتب و شیوه های مطلوب نوازندگی پیانو در دست چاپ دارد.