هاشم شریف زاده

مدرس تار و سه تار

روز حضور : چهارشنبه

هاشم شریف زاده
متولد ۲۳ تیرماه ۶۲
آهنگساز .مدرس تار و سه تار و رشته های نظری موسیقی.

آموزش دیده نزد :

دوره های  مقدماتی و متوسطه :
استادان سید احمد کاشانی مقدم.محمد حسین عباسیان.فریبرز علیپور.
دوره های عالی :
استادان کیوان ساکت .هوشنگ ظریف .علیرضا قربانی .کیوان میرهادی.علی قمصری