خانم علیزاده

مدرس گیتار

روز های حضور : شنبه ، یکشنبه و دوشنبه

 

سارا علیزاده،  متولد 1363، نوازنده و مدرس گیتار، سبک پاپ و کلاسیک

تحصیلات:

کارشناسی رشته ی دامپزشکی،  مدرک مربی کودک

سوابق آموزشی:

 1. آموزش و فراگیری گیتار سبک پاپ از سال 1383 نزد استاد سعید صائب.
 2. فراگیری سلفژ و تئوری موسیقی نزد استاد  امیر حسن حاجی ابراهیمی.
 3. آموزش گیتار سبک کلاسیک از سال 1385به صورت خودآموز.
 4. یادگیری گیتار کلاسیک به صورت تخصصی و حرفه ای نزد استاد فرزاد دانشمند از سال 1390.
 5. آموزش تئوری موسیقی و هارمونی به صورت تخصصی نزد استاد فرزاد دانشمند از سال 1391.

سوابق تدریس:

 1. تدریس خصوصی گیتار سبک پاپ از سال 1385.
 2. تدریس گیتار سبک پاپ در آموزشگاه موسیقی نوا از سال 1390.
 3. تدریس گیتار کلاسیک در آموزشگاه موسیقی نوا از سال 1392.

عضویت در مجامع و شوراها و مسئولیت های اجرایی:

 1. عضویت در خانه موسیقی.
 2. اجراهای کنسرتی در آموزشگاه دانشمند، زیر نظر استاد فرزاد دانشمند.
 3. داوری گروه سرود پایگاه های بسیج خواهران.