خانم دارابی

مدرس ویلن

روز حضور : سه شنبه

منا دارابی متولد 1/3/1364

دارای کارشناسی روانشناسی بالینی. سال 81شروع به یادگیری ویلن ایرانی نزد استاد نامداری. بعد از آن تاکنون ویلن کلاسیک به صورت تخصصی ترنزد استاد جلالیان. در حال حاضر ادامه فعالیت درآموزشگاه نوا و آموزشگاه چکاوک. و دوره ای به مدت سه سال در آموزشگاه آوا.

-دوره کلاسهای گروه نوازی و رهبری نزد استاد شهرداد روحانی.

افتخار همکاری در گروه آوای نوا به عنوان نوازنده ویلن سل درقم.سال 90-91

 اجرای دوئت گیتار و ویلن درقم سال 94.

افتخار همکاری در گروه مهبد به عنوان گروه کر در قم وتالار وحدت تهران.

وچند اجرای هنرجویی دیگر درقم سالهای85-86