علی آذری

نوازنده و مدرس دف

روز حضور : یکشنبه

محمد علی اذری متولد ۲۴/۴/۱۳۶۴ ساز تمبک را در سال ۱۳۸۵در محضر استاد احسانپو اغاز کردم  در در این مدت در گروهای مختلفی مانند اریاس ضرب سماع و اجراهای مختلف در دانشگاها  حضور داشتم و در سال ۹۳به مدت ۳سال در محضر استاد رجبی به ادامه اموختن تمبک پرداختم و از تجربیات و مهارت های ایشان بهره بردم  واز سال ۹۰به مدت ۴سال در محضر استاد مسعود حبیبی به اموختن ساز دف پرداختم و از تجربیات بی نهایت و خالصانه  استاد حبیبی استفاده کردم.و در گروهای مختلفی از جمله اوای نایریکابه فعالیت پرداختم و اجرهای د تالار وحدت و ارسباران  و اجراهای هم برای خیریه برگزار کردم .و در این مدت مشغول تدریس در اموزشگاه  شدم .ودر حالا حاضر به جهت اشنای با ریتم های غربی وامریکای لاتین مشغول یادگیری ساز کونگا(تومبا)و کاخن در محضر استاد محمد شعبانی  هستم