جدول برنامه هفتگی


 شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنچ شنبهجمعه
دف آقای آذری   آقای معین السادات 
سلفژکلاسیک (ویژه بانوان)     خانم آشوری 
باغلاما و تنبور    آقای ایازی   
آهنگسازیآقای مباشر  آقای فروتن آقای مباشر 
ویلنسل     آقای جلالیان 
اُرف (موسیقی کودک)خانم محرابیخانم رحیمی خانم محرابیخانم رحیمیخانم رحیمی 
صداسازی و آواز ایرانی    آقای قاسمی  
صداسازی و آواز کلاسیک و پاپآقای رستگار      
تئوری، هارمونی، کنکور هنر ، سلفژ ایرانی و کلاسیک   آقای فروتن   
تنبک آقای آذری آقای احسان پور آقای معین السادات 
دف آقای آذری آقای احسان پور خانم احسان پورآقای معین السادات 
نی آقای حاج ابراهیمی     
ارگ و پیانوآقای طباخیان آقای جعفری / خانم فرحی آقای طباخیان آقای فروتنآقای مطیعا (ارگ و پیانو)آقای جعفری 
تار و سه تارخانم پارسایی (سه تار)آقای رضوانی (تار)آقای شاهرخ وند / آقای شریف زاده / آقای وحیدآقای کیمیایی (سه تار)   
سنتورآقای الماسپورآقای لاجوردی آقای فروتنخانم آبکارخانم آبکار / خانم هاشمی / آقای مینویی  
ویلن آقای نامداری  خانم دارابیآقای جلالیان  
گیتارآقای فرهادی / خانم علیزاده / آقای مباشر آقای جوادزاده/ خانم علیزاده / آقای رضوانی آقای جوادزاده / خانم علیزادهآقای روهینا آقای روهینا / آقای شیرزادآقای مباشر / آقای روهینا