جدول برنامه هفتگی


 شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنچ شنبهجمعه
دف آقای آذری آقای احسان پور خانم احسان پورآقای معین السادات 
دف آقای آذری آقای احسان پور خانم احسان پورآقای معین السادات 
دف آقای آذری آقای احسان پور خانم احسان پورآقای معین السادات 
سلفژکلاسیک (ویژه بانوان)     خانم آشوری 
باغلاما و تنبور    آقای ایازی   
آهنگسازیآقای مباشرآقای رضوانی آقای فروتن آقای مباشر 
ویلنسل     آقای جلالیان 
اُرف (موسیقی کودک)خانم محرابیخانم رحیمیخانم قربانیخانم محرابیخانم رحیمیخانم رحیمی 
صداسازی و آواز ایرانی    آقای قاسمی  
صداسازی و آواز کلاسیک و پاپآقای رستگار      
تئوری، هارمونی، کنکور هنر ، سلفژ ایرانی و کلاسیک   آقای فروتن   
تنبک آقای آذری آقای احسان پور آقای معین السادات 
دف آقای آذری آقای احسان پور خانم احسان پورآقای معین السادات 
نی آقای حاج ابراهیمی     
ارگ و پیانوآقای طباخیان آقای جعفری / خانم فرحی آقای طباخیان آقای فروتنآقای مطیعا (ارگ و پیانو)آقای جعفری 
تار و سه تارخانم پارسایی (سه تار)آقای رضوانی (تار)آقای شاهرخ وند / آقای شریف زاده / آقای وحیدآقای کیمیایی (سه تار)   
سنتورآقای الماسپورآقای لاجوردی آقای فروتنخانم آبکارخانم آبکار / خانم هاشمی / آقای مینویی  
ویلن آقای نامداری  خانم دارابیآقای جلالیان  
گیتارآقای فرهادی / خانم علیزاده / آقای مباشر آقای جوادزاده/ خانم علیزاده / آقای رضوانی آقای جوادزاده / خانم علیزادهآقای روهینا آقای روهینا / آقای شیرزادآقای مباشر / آقای روهینا