جدول برنامه هفتگی


 شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنچ شنبهجمعه
دف، تنبک، کاخن، تیمپو، ضرب زورخانه   آقای احسان حلوایی آقای احسان حلوایی 
دف، تنبک آقای آذری آقای احسان حلوایی آقای احسان حلوایی 
سلفژکلاسیک (ویژه بانوان)     خانم آشوری 
باغلاما و تنبور    آقای ایازی   
آهنگسازیآقای مباشر    آقای مباشر 
ویلنسل     آقای جلالیان 
اُرف (موسیقی کودک)خانم محرابیخانم رحیمی خانم محرابیخانم رحیمیخانم رحیمی 
صداسازی و آواز ایرانی   آقای زبیح الله معصومی   
صداسازی و آواز کلاسیک و پاپآقای فاضل رستگار      
تئوری، هارمونی، کنکور هنر ، سلفژ ایرانی و کلاسیک       
دف آقای آذری آقای احسان پور خانم احسان پورآقای معین السادات 
نی آقای حاج ابراهیمی     
ارگ و پیانوآقای طباخیان خانم فرحی آقای طباخیان    
تار و سه تارخانم پارسایی (سه تار)آقای رضوانی (تار)آقای شاهرخ وند / آقای شریف زاده / آقای وحیدآقای کیمیایی (سه تار)   
سنتورآقای الماسپورآقای لاجوردی آقای فروتنخانم آبکارخانم آبکار / خانم هاشمی / آقای مینویی  
ویلن    خانم دارابیآقای جلالیان  
گیتارآقای فرهادی / خانم علیزاده / آقای مباشر آقای جوادزاده/ خانم علیزاده / آقای رضوانی آقای جوادزاده / خانم علیزادهآقای روهینا آقای روهینا / آقای شیرزادآقای مباشر / آقای روهینا